محل تبلیغات شما


یک سوال در باره قتل های زنجیره ای‌.
.‌

آخه بی شرف!
 آخه بی دین و ایمان! 
آخه نامعلوم پدر و معلوم الحال مادر!

بگو یک نویسنده دگر اندیش کجا درغیاب تو آمده بود زنگ درِخونه ات را بزند و برود داخل.
دلواپسی تو بابت چی بود؟ 
آخه ناموسِ وطن فروش، آخه جلّاد ! تو چطور توانستی با دستمزد بابت  آدم کُشی ات بروی مشهد و سوریه و مکه؟ 

بیست سال است که تو هرشب کنار زن و بچّه ات می نشینی و شامی می خوری که با خون ناحق دگراندیشان این کشور آمیخته است.

چه جوری از گلویت پایین می رود؟

زن بارگی می خواستی ، برایت مهیا بود.

ماشین و آپارتمان میخواستی ، دراختیارت قرار می دادند.

رتبه بالای کنکور می خواستی، در بهترین دانشگاه ها برایت جا رزرو می کردند.


آخه چرا دست به نویسنده کُشی و شاعر کُشی و استاد دانشگاه کُشی زدی؟

تو می توانستی در برابر مقام های بالا دستت از دست زدن به قتل خود داری ورزی.
 خطری تهدیدت نمی کرد.

در جواب  باید می گفتی؛ من نمی کُشم ، بروید خودتان بکشید.

به خدا اگر استعفا می دادی و می رفتی تو قهوخونه های کرج/ چالوس ، مستراح می شستی ، دست کم حالا بچّه هایت پیشِ درِ و همسایه ، سر به پیش نبودند.

می تونستی هر روز عصر بیایی اطراف کارخونه برق قدم بزنی بدون ترس و لرز.

بروی داخل شازده هاشم با سربلندی.

تو خیابون شهدا قدم بزنی بدون خجالت.

 (مگر اینکه واقعا آدم کشی در خون تو بوده است . اون یک حساب دیگری دارد)

ما آدم هایی از جنس و تفکر تو الیته در همین شهر خودمان هم داریم ولی دست به قتل نزدند. برغم اینکه تهدید می کردنداینقدر شانس داشتند که خودشان را مهار کنند .

تو هم بایستی وقتی مختاری و پوینده را با لب تشته به مسلخ می کشاندی، توی راه یه جایی ترمز می کردی و سیر تا پیاز ماجرا را برایشان تعریف می کردی و چاقو را هم نشانشان می دادی ولی دست به کشتن نمی زدی، آنها خواه ناخواه حساب کار دستشان می آمد و دیگر هوای حقوق بشر و دگر اندیشی را از سر بیرون می کردند و بعدا شاید جزو نماز گزاران صفِ اوّل نماز جمعه می شدند.


و ملّتی هاری گرفته برای مرگ جاده ای.

بخوریم بدون ترس و لرز.

میرسیّدحسین منزوی کیست؟ بچه کجاست؟ چکاره بوده است؟ و رمز گشایی از یک قلب و دغل.

تو ,، ,کُشی ,یک ,های ,قتل ,دست به ,ولی دست ,یک سوال ,می دادی ,می کردی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی