محل تبلیغات شما
میر سیّد حسین منزوی کیست؟ بچه کجاست؟ چکاره بوده است؟ 
ورمز گشایی از یک قلب و دغل.

خیلی از شما کتاب ارزشنمند " ارمغان ادب" تالیف استاد حسن عاطفی را ندیده اید.
 اگر هم  جایی ببینید ، خِسّت به شما اجازه نمی دهد که برای خریدش دست به جیب ببرید.

ولی من هم می خرم، هم می خوانم، هم اگر آدم به درد بخوری را جایی ببینم برایش کادو ( از همین کتاب ) می برم.


دیروز بعدازظهر( ۱۶ / خرداد/ ۹۸ ) جای شما خالی چندتن از دوستان تو خونه ما جمع بودند .

مسعود بود . 
سبزواری بود.
سیّد احمد باختر وکیل داد گستری بود.
قنادزاده و سربلوکی هم بودند که البته برای صرف آش رشته فرصت نشد و به چایی و هندونه و هلو و قیسی و گیلاس و . اکتفا گردید و آش موکول شد به نشست بعدی.

 در این نشست سخن از شعری بغایت زیبا ( بهاریه )پیش آمد از منزوی کاشانی که در دهه های آخر عهد قاجاری سروده شده  و تقدیم شده است به نعیم اصفهانی که یهودی  و  از همان دوران است.
نعیم اصفهانی که شاعر هم هست، کوتاه نمی آید و سخاوتمندانه دستی در شعر می برد و به اسم خودش تقدیم می کند به باب . رئیس فرقه بهایی ها.


کتاب ارمغان ادب به طور جدّی کتابی خواندنی و حاوی نکته های بکر و زیبایی است بالای ۵۰۰ صفحه.
 با جلد خوب و چاپ نفیس که افشین در تدارک چاپش همّت وافی به خرج داده است در سال ۱۳۹۲.
خدا سلامت و شادابی بدهد به استاد عاطفی.
 امسال ۸۰ ساله می شود.
من هم در دبیرستان سپهر شاگردش بودم و هم در دانشگاه آزاد سال های ۶۴ تا ۶۸.
استاد عاطفی عادت نداشت سر کلاس حاشیه روی کند. 
درسش را می داد و می رفت.
بفهمی/ نفهمی ، دانش آموزان و دانشجویان رشته ادبی را خیلی وقعی نمی نهاد و برای آنها آینده ای به درد بخور پیش بینی نمی کرد‌ . 
که خُب غالبا هم همینجور بود.
ولی قلبا چیزی از صمیمّیت و افتادگی کم نداشت. 
 همواره یادش برای من گرامی است.

نمی دانم یک بار سرِ کلاس دانشگاه آزاد چه بحثی پیش آمد که ایشان مجبور شد تاریخ توّلد خودش را بگوید.

 با لهجه خالص کاشی.صدایی بَم و ارباب گونه: مَ هِجده ای ام.

آن روز من که می دانستم دکتر شفیعی کدکنی هم هجده ای است از خودم پرسیدم اگر او هم خواسته باشد تاریخ تولدش را بگوید با چه لحنی می گوید. ( تاآن زمان سفیعی را از نزدیک ندیده بودم)

موضوع مُنزوی کاشانی و شعرش و نعیم اصفهانی و آن دروغ و دغلش همه در ارمغان ادب موجود است.

اگر فرصت شد ،در این باره هم حرف خواهیم زد.


۵

و ملّتی هاری گرفته برای مرگ جاده ای.

بخوریم بدون ترس و لرز.

میرسیّدحسین منزوی کیست؟ بچه کجاست؟ چکاره بوده است؟ و رمز گشایی از یک قلب و دغل.

هم ,نمی ,ای ,یک ,استاد ,ارمغان ,ارمغان ادب ,نعیم اصفهانی ,هم در ,دانشگاه آزاد ,استاد عاطفی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی